Patientavgifter

Home Patientavgifter

Stockholms läns landstings taxor för sjukvårdande behandling.
Ingen remiss behövs för besök hos fysioterapeut/sjukgymnast.

  • Besökskostnad 200 kr per besök. Betalas kontant eller med Swish.
  • Kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år samt personer 85 år och äldre.
  • Frikort gäller.

ÅTERBUD
Lämnas senast 24 timmar innan avtalat besök.
Vid sent återbud debiteras 200 kr. OBS – kostnaden gäller även vid innehav av frikort.