Fakta

Home Fakta

Jag är Legitimerad fysioterapeut (sjukgymnast) och har vidareutbildning inom:

Idrottsmedicin – Omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering).

OMT-ortopedisk manuell terapi – Som är kunskap i systematisk undersökning med kliniskt resonemang leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det Neuro-Muskulo-Skelettala systemet. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjligheter till eget ansvar.

McKenzieterapi (MDT) – MDT kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie, Nya Zeeland. MDT-undersökningen är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke – rygg, leder och muskler. Genom metodens tre steg får du verktygen/kunskapen att behandla dig själv: Undersökning, Behandling och Förebyggande

Medicinsk Funktionell Träning (MFT)/ortopedisk rehabilitering – Funktionsanalysen där man identifierar den skadade strukturen och avslöjar dysfunktioner samt predisponerande faktorer. Tillsammans med diagnosen utgör funktionsanalysen basen för att få träningen relaterat till individens arbete/idrott. Med den bakgrunden samt insikt i träningslära utgör MFT ett bra komplement till för behandlingen vid många olika skador.

• Ortopedisk-kirurgisk rehabilitering– rehabilitering av pre och post operativa patienter.

Övrigt
Jag har mångårig erfarenhet av styrke och konditionsträning samt är sedan lång tid aktiv klättrare och off-pist skidåkare. Det är i , förutom Sverige, Chamonix, Alperna samt Italien som jag utövar mina aktiviteter.